C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С П И С Ъ К
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА за 2020 г. (ДВ бр. 17/25.02.2020 г.)
от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт
ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

1. КЛАС “КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ”
1. Андреан Иванов Джамбазов, Стара Загора, радиоинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи
2. Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи
3. Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация “секретно”
4. Д–р инж. Захари Велчев Даскалов, Казанлък, специално машиностроене – производство на корпуси, доктор по “Въоръжение и военна техника“, 13 патента и 3 авторски свидетелства в специалното машиностроене, ръководител лаборатория в отдел “Минометни боеприпаси“, съдебно – балистични експертизи
5. Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи
6. Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до класифицирана информация “поверително”
7. Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация “секретно”
8. Петко Господинов Петков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС
9. Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация “секретно”
10. Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право
11. Станимир Стефанов Минчев, Стара Загора, ектроинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, съдебно дактилоскопични експертизи
12. Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи

2. КЛАС “СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”
1. Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
2. Борис Петров Шахов, София, молекулярна биология,съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек
3. Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
4. Даниела Рафаилова Замфирова, София, молекулярна биология, микробиология, съдебно-медицинска експертиза на родителски произход, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-медицинска експертиза по писмени данни,молекулярно – генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включителногенно – модифицирани организми /ГМО/ с молекулярно – генетични методи
5. Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
6. Д-р Елена Христова Сурчева, Стара Загора, детски болести, педиатрия,съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
7. Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-медицинска експертиза на труп и трупни части, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства, съдебно-медицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
8. Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара Загора, дентална медицина /стоматология/, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
9. Д-р Мариус Иванов Кирков, село Кирилово, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
10. Мая Иванова Кичева, София, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия, съдебно-медицинска експертиза на родителски произход, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-медицинска експертиза по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти; молекулярно – генетична информация и определяне на произход на животни и пол на птици; определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно – модифицирани организми /ГМО/ с молекулярно – генетични методи
11. Д-р Милко Колев Сурчев, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
12. Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик, микробиолог със специализация „Вирусология”, съдебно-медицинска експертиза на родителски произход, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК /генетичен анализ/ със съвременно молекулярно-биологични техники
13. Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, онкология, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
14. Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, съдебна медицина, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-медицинска експертиза на труп и трупни части, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства, съдебно-медицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
15. Д–р Румяна Банкова Банкова, Стара Загора, нервни болести, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
16. Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора, съдебна медицина, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-медицинска експертиза на труп и трупни части, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства, съдебно-медицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
17. Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, съдебна медицина, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-медицинска експертиза на труп и трупни части, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства, съдебно-медицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве
18. Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, съдебна медицина, съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-медицинска експертиза на труп и трупни части, съдебно-медицинска експертиза на живи лица, съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства, съдебно-медицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве

3. КЛАС “СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНО СЪСТОЯНИЕ”
1. Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебно психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
2. Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
3. Виолета Василева Златанова, Стара Загора, специалист клиничен психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Галина Стоянова Лефтерова, Казанлък, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
5. Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебно психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
6. Диана Пенкова Станева, Стара Загора, психология и социални дейност, фамилен консултант, системна, фамилна и брачна консултация, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
7. Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи, психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие, съдебно психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
8. Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебно психолого-психиатрична експертиза
9. Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебно психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
10. Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, педагогика и психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
11. Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора, клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
12. Александър Дечков Манев, Казанлък, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
13. Маргита Николаева Иванова, Стара Загора, психология,клинична психология,съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
14. Минчо Николов Минчев, Стара Загора, социални дейности, психология, съдебно-психологична експертиза
15. Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
16. Николай Добрев Петров, Стара Загора, консултативна психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
17. Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, защита правата на подрастващите
18. Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебно психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
19. Слав Петков Славов, Стара Загора, експерт по девиантно поведение,работа с криминално проявени деца и младежи, работа с деца и младежи с дезадаптивно поведение, психолог, съдебно психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
20. Татяна Манева Недялкова, Казанлък, психология и социална педагогика, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза
21. Д-р Татяна Христова Прахова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

4. КЛАС “СЪДЕБНО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”
1. Албена Иванова Атанасова, Стара Загора, aграрна икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
2. Анастасия Христова Гидикова, Стара Загора, икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
3. Ангелика Сава Теохариду – Господинова, Стара Загора, счетоводство и контрол, външен одитор за управление на система, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
4. Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
5. Антоанета Дончева Раднева, Стара Загора, стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза
6. Антония Колева Коева, Стара Загора, индустриален мениджмънт, съдебно-стокова експертиза, съдебно строително-техническа експертиза, съдебно-пожаротехническа експертиза, съдебно-енергийна експертиза
7. Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
8. Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
9. Ваня Тодорова Терзиева, Стара Загора, международни икономически отношения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
10. Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора, икономист счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
11. Веселин Димитров Димитров, Казанлък, счетоводство и контрол, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, управленски контрол
12. Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
13. Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи
14. Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
15. Виолета Николаева Бояджиева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
16. Виолета Николаева Наневска, Стара Загора, икономист счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво “поверително”, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
17. Върбан Желязков Колев, Стара Загора, икономист счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции
18. Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
19. Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
20. Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
21. Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
22. Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
23. Даниела Янчева Каравичева, Стара Загора, икономист – стоковед, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
24. Десислава Радостинова Тодорова, Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
25. Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово - счетоводни проблеми, съдебно - счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
26. Диляна Иванова Начкова, Стара Загора, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
27. Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономическа експертиза
28. Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
29. Димитър Карушков Димитров, София, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
30. Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи-оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
31. Елисавета Николова Чокова, Казанлък, дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
32. Жана Иванова Хаджиева, Стара Загора, счетоводна отчетност, финанси и кредити, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
33. Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магистър по право, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “строго секретно”, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
34. Ивайло Живков Желев, Стара Загора, финанси, финансов контрол и финансово право, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
35. Иван Ников Иванов, Нова Загора, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
36. Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
37. Иванка Мънчева Николова, Казанлък, експерт счетоводител, дипломиран одитор,съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
38. Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
39. Изабела Константинова Николова, Кърджали, технология на металите и металообработващата техника, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза
40. Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, счетоводство и контрол,право,съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза
41. Илияна Александрова Асенова, Казанлък, икономист – систем –организатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
42. Ирина Николаева Стоянова, Пловдив, макроикономика, организация и технология на счетоводството,съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
43. Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
44. Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист счетоводител, международни счетоводни стандарти, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
45. Катя Вълева Котарова, Стара Загора, икономист по промишлеността, управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза

46. Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора, икономист счетоводител, банково и бюджетно счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
47. Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
48. Лиляна Желева Мицовска, Стара Загора, счетоводство и одит в банките, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
49. Лъчезар Киров Марчев, Стара Загора, икономика на търговията, МИО, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
50. Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
51. Марин Браянов Браянов, Стара Загора, икономика, съдебно-стокова експертиза
52. Мариана Димова Ангелова, София, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп „СТРОГО СЕКРЕТНО”
53. Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
54. Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
55. Мариета Георгиева Миткова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
56. Марина Михайлова Димитрова, Стара Загора, финансов мениджмънт, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
57. Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
58. Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
59. Мария Господинова Колева, Стара Загора, икономист счетоводител, експерт счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
60. Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, инженер по микроелектроника
61. Марияна Христова Попова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
62. Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора, икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
63. Милена Костова Христова, Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
64. Милена Стоянова Костадинова, Стара Загора, икономист по счетоводната финансово – контролна дейност, сертификат:”Финансов мениджмънт”, учителска правоспособност, , съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза
65. Мима Кънчева Енева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
66. Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
67. Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
68. Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист счетоводител, експерт счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза
69. Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
70. Пламена Танева Стоянова, Стара Загора, икономист по индустрията, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
71. Радка Маргаритова Желева, Стара Загора, счетоводство и контрол, следдипломна квалификация “международни счетоводни стандарти“, електроинженер, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
72. Радост Тодорова Василева, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, финанси и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
73. Росица Канева Колева, Гълъбово, регионална планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
74. Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
75. Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза
76. Светлана Костадинова Петрова, Казанлък, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
77. Севдалина Стоянова Стоянова – Терзиева, Стара Загора, икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
78. Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза
79. Славка Колева Златева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
80. Снежина Славова Манева, Стара Загора, икономическа информатика, съдебно-счетоводна експертиза,финансово-икономическа експертиза
81. Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи
82. Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи
83. Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи
84. Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация,вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на класифицирана информация “строго секретно”, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
85. Таня Митрева Нейчева, Стара Загора, управление и планиране на нар. стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
86. Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
87. Христина Кънчева Петрова, Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат “експерт по съдебно – счетоводни и финансово – ценови експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза

88. Христо Атанасов Христов, Стара Загора, аграрикономика, финансово счетоводство и данъчно законодателство, съдебно-счетоводна експертиза,съдебно финансово-икономическа експертиза
89. Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
90. Цветанка Йорданова Добрева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза
91. Цветелина Симеонова Мангърова, Стара Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза

5. КЛАС “СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”
5.1.”СЪДЕБНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
5.3.”СЪДЕБНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Валери Каменов Христов, Стара Загора, машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни и климатични инсталации, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-автотехническа експертиза
2. Васил Динев Ганев, Гълъбово, минен инженер, технология на минното производство, майстор по ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
3. Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и горската промишленост, патентно дело – представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
4. Георги Димитров Чакъров, Стара Загора, металургия на черните метали:металургия на чугун и стомана, металургия на феросплавите, леярство на черни метали и сплави, пластична обработка на метали, термична обработка на метали, икономика на производствената индустрия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
5. Георги Михайлов Шишков, Казанлък, електроинженер, съдебно-инженернотехническа експертиза, съдебно-компютърнотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения
6. Господинка Иванова Танчева, Стара Загора, машинен инженер – машини и апарати на хранително – вкусовата промишленост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на машини и съоръжения, професионална подготовка по външна търговия и международно право
7. Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженернотехническа експертиза
8. Димитър Денев Димитров, Стара Загора, електроинженер-ел.снабдяване и обзавеждане, метрология – измерване количества нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа експертиза
9. Евгения Вълчева Димитрова, Казанлък, електроника и автоматика, счетоводство и контрол, банки и финансов миниджмънт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
10. Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда
11. Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
12. Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер-механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
13. Никола Димитров Денев, Стара Загора, инженер по автоматика – автоматика, информационна и управляваща техника, метрология, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза
14. Славейка Иванова Гочева, Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка
15. Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебно-автотехнически експертизи, съдебно инженернотехнически експертизи
16. Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза

5.2.”СЪДЕБНА АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
5.8. ”СЪДЕБНООЦЕНИТЕЛНА – АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер-ДВГ, организация и безопасност на движението, съдебно-автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация
2. Васил Станимиров Кондов, Стара Загора, транспорнта техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
3. Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен инженер-ж.п. транспорт, автомобилен транспорт, съдебна автотехническа експертиза
4. Димитър Тодоров Димитров, Раднево, транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза
5. Ивайло Русев Иванов, Стара Загора, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза
6. Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
7. Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза
8. Мариана Христова Христова, Стара Загора, икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, брокер на недвижими имоти
9. Николай Александров Савов, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
10. Николай Русев Карабойков, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения, съдебно автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, застрахователно дело на МПС
11. Петко Василев Каяров, Казанлък, инструктор за обучение на водачи за МПС, съдебно автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
12. Петър Христов Ганчев, град Шипка, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника, съдебно автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
13. Пламен Любомиров Койчев, Казанлък, транспортна техника и технологии, съдебно автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
14. Пламен Ноев Ноев, Казанлък, екология и опазване на околната среда, анализ на ПТП, съдебно автотехнически експертизи
15. Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество
16. Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер –автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебно автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
17. Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, разследване на ПТП, теория на автомобила и МПС, физикомеханични експертизи, механика и механични технологии
18. Тодорка Цанева Петкова, Стара Загора, транспорт и енергетика, съдебно автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза
19. Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен инженер, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно-автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, оценителна експертиза на бронетанкова техника
20. Христо Георгиев Влашков, Стара Загора, технология и управление на транспорта, експлоатация и ремонт на електрически локомотиви, експертизи на катастрофи /аварии/ в железопътния транспорт, съдебно-автотехническа експертиза,съдебнооценителна – автотехническа експертиза
21. Христо Манев Манев, Чирпан, машинен инженер – ДВГ, съдебно-автотехническа експертиза,съдебнооценителна – автотехническа експертиза

5.4. „СЪДЕБНА КОМПЮТЪРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Антони Георгиев Казлачев, с. Лясково, изчислителна техника, информационни технологии, изследване на компютърни системи, възстановяване на данни от персонални компютри и смартфони, установяване на електронни следи при кореспонденции чрез ел. поща и сарфиране в интернет, съдебна компютърно-техническа експертиза
2. Веселин Недялков Вълчев, Стара Загора, инженер по електроника и автоматика – изчислителна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза
3. Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
4. Николай Динков Колев, Стара Загора, техническа безопасност и електротехническа експертиза, информатика и компютърни науки, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
5. Радослав Христов Василев, Стара Загора, компютърни системи и технологии, машиностроителна техника и технологии, съдебна компютърно-техническа експертиза, разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво “поверително“
6. Станчо Христов Вачев, Стара Загора, компютърна техника и технологии, монтаж и измерване на комуникационна система CTSe, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза

5.5 „СЪДЕБНА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза
2. Величка Маринова Монева, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебно строително-технически експертизи
3. Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строително-технически експертизи
4. Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебно-строително-техническа експертиза
5. Георги Илчев Русев, Стара Загора, геодезия, съдебно-строително-техническа експертиза
6. Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по геодезия и картография, съдебно строително-техническа експертиза
7. Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП
8. Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
9. Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини и съоръжения, съдебна строително-техническа експертиза
10. Диян Пенев Ганев, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза

11. Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
12. Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания
13. Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
14. Калоян Стефанов Калчев, Стара Загора, строителство на сгради и съоръжения,член на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, съдебна строително-техническа експертиза
15. арх. Лиляна Донева Ненова, Казанлък, архитектура и градоустройство, съдебно инженерно-техническа експертиза и съдебно строително-техническа експертиза
16. Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза
17. Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебно строително-техническа експертиза
18. Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно строително-техническа експертиза
19. Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебно строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол
20. Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебно строително-техническа експертиза
21. Арх. Петър Филиппов Влахов, Стара Загора, архитектура, съдебно инженерно-техническа експертиза и съдебно строително-техническа експертиза
22. Румяна Велчева Велчева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектанска правоспособност, контрол в проектирането на част “конструктивна“, съдебно строително-техническа експертиза
23. Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – констукции, оценка на недвижими имоти, съдебно строително-техническа експертиза
24. Румяна Методиева Микова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист, съдебно строително-техническа експертиза
25. Симеон Борисов Анев, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, съдебно строително-техническа експертиза
26. Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
27. Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора, техник по строителство и архитектура, съдебна строително-техническа експертиза
28. Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, строителен инженер–технология на строителството,оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза
29. Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания
30. Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза
31. Тотка Илиева Костадинова, Казанлък, архитектура, съдебна строително-техническа експертиза
32. Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза

5.6. “СЪДЕБНО-ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза
2. Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза
3. Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза

6.5. “СЪДЕБНО-ЕКОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични експертизи, оценка на стопанско имущество

7. КЛАС “ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ, ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ”
7.1. “СЪДЕБНО-ХИМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София, инженер – химик, висше военно, доц. по специалността“Техника и технология на взривните работи“,съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-строително – техническа експертиза, съдебно-пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция, ниво на достъп до класифицирана информация “секретно”
2. Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза
3. Стойка Иванова Стоева – Димова, Стара Загора, инженер – химик, безопасност на труда
4. Христина Минчева Бъчварова – Митева, Стара Загора, инженер химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инжинерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
5. Цветелина Танева Танева, Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, ниво на достъп до класифицирана информация “секретно”

7.2. “СЪДЕБНО-ФИЗИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика, екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол в областта на ядрената и атомна физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама спектрометрични анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шума, екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, комплексни разрешителни,екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда.

8. КЛАС “СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”
8.1. “СЪДЕБНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Димитър Любомиров Костов, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза
2. Дияна Иванова Владова, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза
3. Проф. д-д Йордан Николов Георгиев, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза
4. Сийка Николова Матева, Стара Загора, зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска експертиза

8.2. “СЪДЕБНО-АГРОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
1. Антонина Иванова Пройкова – Пещерска, Стара Загора, инженер – агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебно агротехнически експертизи
2. Бинка Господинова Иванова, Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебно агротехнически експертизи
3. Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-агротехническа експертиза
4. Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебно-агротехнически експертизи
5. Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, агроном лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза
6. Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, агроном - лозаро-градинар, съдебно агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебно-финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство
7. Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном-лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза

10. “ОЦЕНИТЕЛНИ ЕКСПЕРТИЗИ”
/включени са всички вещи лица от предходните и следващи класове,
декларирали, че извършват съответната оценка/
1. Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
2. Бинка Господинова Иванова, Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебно агротехнически експертизи
3. Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектанска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза
4. Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер-ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация
5. Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-агротехническа експертиза
6. Върбан Желязков Колев, Стара Загора, икономист счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции
7. Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
8. Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебно-строително-техническа експертиза
9. Георги Михайлов Шишков, Казанлък, електроинженер, съдебно-инженернотехническа експертиза, съдебно-компютърнотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения
10. Господинка Иванова Танчева, Стара Загора, машинен инженер – машини и апарати на хранително – вкусовата промишленост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на машини и съоръжения, професионална подготовка по външна търговия и международно право
11. Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженернотехническа експертиза
12. Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП
13. Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
14. Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини и съоръжения, съдебна строително-техническа експертиза
15. Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
16. Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания
17. Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи-оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
18. Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда
19. Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
20. Иван Николов Иванов, София, топлинна и масообменна техника, икономика и управление на патентно – лицензионната дейност, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, съдебно – маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост
21. Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
22. Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
23. Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
24. Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер-механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
25. Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките
26. Мариана Димова Ангелова, Димитровград, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благоподни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп „СТРОГО СЕКРЕТНО”
27. Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
28. Мариана Христова Христова, Стара Загора, икономист – икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт – оценител, брокер на недвижими имоти, съдебна автотехническа експертиза
29. Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза
30. Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, агроном - лозаро-градинар, съдебно агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебно-финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство
31. Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебно строително-техническа експертиза
32. Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном-лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза
33. Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
34. Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебно строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол
35. Николай Русев Карабойков, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ,автоексперт – оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебно автотехнически експертизи, застрахователно дело на МПС
36. Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист счетоводител, експерт счетоводител, оценка на машини и съоражения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза
37. Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебно строително-техническа експертиза
38. Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София, инженер – химик, висше военно, доц. по специалността“Техника и технология на взривните работи“,съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-строително – техническа експертиза, съдебно-пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция, ниво на достъп до класифицирана информация “секретно”
39. Росица Канева Колева, Гълъбово, регионална планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
40. Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – констукции, оценка на недвижими имоти, съдебно строително-техническа експертиза
41. Румяна Велчева Велчева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност, контрол в проектирането на част “конструктивна“
42. Румяна Методиева Микова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист, съдебно строително-техническа експертиза
43. Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество
44. Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
45. Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза
46. Славейка Иванова Гочева, Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка
47. Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебно-автотехнически експертизи, съдебно инженернотехнически експертизи
48. Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, строителен инженер–технология на строителството,оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза
49. Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания
50. Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектанска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза
51. Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза

52. Христина Кънчева Петрова, Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат “експерт по съдебно – счетоводни и финансово – ценови експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
53. Христина Минчева Бъчварова – Митева, Стара Загора, инженер химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инжинерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза
54. Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични експертизи, оценка на стопанско имущество
55. Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза

11. “ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ”
1. Ваня Иванова Георгиева, Стара Загора, обществено здраве и здравен мениджмънт, мед. сестра,управление на здравните грижи, специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология, свидетелство за призната специалност по анестезиология и интензивни грижи
2. Иванка Костадинова Патеркова, Стара Загора, машинно средно специално образование – механизация на селското стопанство, консултант по безопасността при превоз на опасни товари – класове – 1,2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари
3. Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките
4. Мария Димитрова Златева, Стара Загора, педагог

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация