C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД-КАЗАНЛЪК
О Б Я В Л Е Н И Е
Изп.дело №84/2015 г.
Подписаната Стефка Хиновска, държавен съдебен изпълнител при РС-град Казанлък, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.08.2020 г. до 24.09.2020 г.включително, всички наддавателни предложения ще се приемат в канцеларията на Районен съд Казанлък по проданта на МПС, принадлежащо на длъжника КОСТАДИН САШЕВ ЮЛИЯНОВ от с. Ръжена,общ. Казанлък,ул.“9-ти май “№ 11, за удовлетворяване вземането на БЕЙЕ БАЙРЯМ АЛИ от гр.КАЗАНЛЪК, а именно:
ЛЕК АВТОМОБИЛ м. „ФОЛКСВАГЕН“ модел- „Пасат“ с рег. № СТ 9069 ВТ.
Годишна първоначяална регистрация на автомобила- 2020г.
Техническо съостояние – в момента е в движение. Силовите и предавателни агрегати на автомобила са в комплектност.
Външен вид- Лаково покритие – червено на цвят, силно захабено и избеляло, частични петна от корозия по детайлите на купето Интериорът в купето е силно захабен., скъсана тапицерия на предна лява седалка.Арматурното табло и уредите са в комплектност. Гуми- летни на предните оси и зимни на задните с остатъчен ресурс около 30 %.
Начална цена 560 лв. / 80 % от оценката/.
Всички желаещи да оглеждат лекия автомобил, могат да сторят това всяка сряда от 18.30 ч. до 19.30 ч. в с. Ръжена ул. „9-ти май „№ 11.
Купувачите могат да се явяват в канцеларията на РС гр.Казанлък всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата.
На основание чл.489 ал.1 от ГПК за участие в наддаването се внася задатък 10% върху началната цена. На основание чл.489 ал.2 от ГПК всеки наддавач следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи и подаде предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на Районния съд през времетраенето на проданта. Наддавателни предложения за цена под началната , както и наддавателни предложения надхвърлящи началната цена с повече от 30 % от началната, са недействителни. Молбата за участие в проданта, заедно със запечатания плик се завеждат във входящ регистър.На осн. чл. 492, ал.1 ГПК в 9 часа на следващия работен ден съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения и купувача в присъствието на явилите се наддавачи. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..
/Стефка Хиновска/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация